Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus 13 artikla (2016/679)
Laatimispäivä: 15.8.2018, päivitetty 21.11.2018

1. Rekisterinpitäjä
Studio Lindell Oy
Jokikatu 33 E 2,06100 Porvoo
puhelinnumero: 019 582 266 
sähköposti: info@studiolindell.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Oscar Lindell 
Jokikatu 33 E 2, 06100 Porvoo
puhelinnumero: 020 7302661 
sähköposti: oscar@studiolindell.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen. Tietoja säilytetään asiakassuhteen hoitamisen, liiketoiminnan kehittämisen sekä kuvien arkistoinnin kestävän ajan.

5. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään palvelussa kunnes asiakas pyytää tietojen poistamista jotta asiakkailla on mahdollisuus tilata vanhoja valokuvia vielä vuosienkin kuluttua.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön nimi, asiakastiliin liitetyt valokuvat, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, henkilötunnus (vain henkilökortti asiakkaissa), ostohistoria, tilaukset, laskut, toimitukset.

Tietojen julkisuus ja salassapidettävyys:
Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”luottamuksellinen” mukaisesti.
Tietoja yhdistetään seuraaviin ulkopuolisiin rekistereihin:
• Netvisor (laskutus ja perintä),
• Kuvatilaus.fi -palvelua tuottavan Grand Avocado Oy:n henkilökunta
• Sugar CRM (työnkulku ja CRM ohjelmisto)
• Tilauksen maksuun liittyvät tiedot välitetään verkkomaksuoperaattori ja valittua maksutapaa hallinnoivalle toimijalle (esim. Paytrail, Checkout Finland, PayPal, Stripe, pankit ja luottokorttiyhtiöt)
• Tilauksen toimitukseen liittyvät tiedot välitetään tilauksen toimituksesta vastaavalla toimijalle (esim. Posti, DB Schenker)

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tai hänen huoltajaltaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Palvelun hyödyntämät kolmannen osapuolen palvelut saattavat siirtää anonymisoitua/pseudonymisoitua tietoa EU-alueen ulkopuolelle

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kuvatuilla oppilaitoksilla ja muilla yksiköillä on oikeus käyttää Studio Lindellin toimittamaa arkistomateriaalia omissa järjestelmissään (esim. Wilmassa). Kaveri-, ryhmä- ja koko koulun kuvat toimitetaan kuvissa esiintyvien henkilöiden koteihin asiakkaiden tekemien tilausten mukaisesti.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja vartioidussa tilassa.
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Työntekijöille annetaan käyttöoikeuksia asiakasrekistereihin vain siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Työntekijöitä koskee salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuojalain nojalla sinulla on oikeus
• Saada kaikki sinusta tallennetut tiedot palvelusta, joihin sinulla on oikeus
• Saada palveluun tallennettuja tietojasi oikaistuksi
• Saada kaikki tietosi poistetuksi palvelusta
• Siirtää tietosi toiseen palveluun
• Tehdä valitus tietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Jos haluat saada listan meillä sinusta tallennetuista tiedoista, oikaista palveluun sinusta tallennettuja tietoja, saada tietosi poistetuksi palvelusta tai siirtää tietosi toiseen palveluun,
lähetä sähköpostia osoitteeseen oscar@studiolindell.fi = Aihe: Tietosuoja

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään. Rajoittaminen tehdään nettikaupassa osoitteessa studiolindell.kuvatilaus.fi tai kuvaussopimusta tehdessä valokuvaus tilanteessa. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti yrityksen osoitteeseen tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Studio Lindell voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.